Главная » Ребенку 3 года

Выплаты ребенка 3 х лет

выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет

733 дня назад Аноним

родился ребенок в 22.04, 16.05 оформили пособие при рождении второго ребенка, 16.06 закончился больничный по беременности и родам, оформила на работе отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, но приказ не был подписан начальником, т.к. предприятие оставили всех сотрудников в отпуск за свой счет, 3.07 вышли все сотрудники на работу и я взяла копию приказа по уходу за ребенком и показал в соц страх по месту жительства, а там сказали что с 1.07 не выплачивают пособие по уходу за ребенком до 3х лет

Любовь Юрьевна 097-449-66-56; 095-211-48-23 uristka965@gmail.com

В зв`язку з прийняттям Закону України Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні , який в частині соціальних виплат, вступає в дію з 01.07 року, виникло багато запитань щодо порядку призначення допомоги при народженні і по догляду за дитиною до трьох років щодо тієї категорії, що вже отримує допомогу та тієї категорії, у якої діти будуть народжені після 01.07 року.

У звязку із цим Українська Гельсінська спілка з прав людини, звернулась до Мінсоцполітики і 27 травня 2014 року було отримано відповідь, якою повідомляється про таке:

діти, народжені до 30 червня 2014 року отримуватимуть допомогу у розмірі встановленому на дату народження дитини ( на першу дитину- 30 960,00 грн, на другу- 61 920,00 грн, на третю та наступних дітей - 123 840,00 грн.), тобто зміни з 01.07 цієї категорії дітей не торкнуться.

діти, народжені з 01 липня 2014 року отримуватимуть допомогу при народженні у розмірі 41 280,00 грн, в незалежності від кількості народжених дітей;

виплата по догляду за дитиною до трьох років з 01.07 року буде припинена, крім осіб, яким призначена допомога при народженні ПЕРШОЇ дитини (народженої до 30 червня 2014 року), що виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців буде призначатися допомога до досягненню дитиною трирічного віку у розмірі 130 грн.

Тобто, стосовно останнього пункту, розяснюємо на прикладі:

Якщо жінка має дитину 1,5 річного віку, вона продовжить отримувати допомогу при народженні, в тому розмірі, як їй і призначили її, а от по догляду за дитиною до трьох років вона буде отримувати ще 12 місяців, але не довше ніж дитині виповниться 3 роки.

Тобто жінка з 01.07 року ще шість місяців ( до двохріччя дитини) буде отримувати допомогу при народженні, допомогу по догляду за дитиною їй з 01.07 припинять виплачувати, і коли дитині буде 2 роки, і закінчеться виплачуватись допомога при народженні, їй ще 12 місяців будуть виплачувати допомогу по догляду у розмірі 130 грн.

Мета цього полягає в наступному:

жінки, які отримують допомогу при народженні- їм зараховують в страховий стаж час отримання допомоги при народженні;

жінки, діти яких будуть народжені після 01.07 року, будуть отримувати допомогу при народженні три роки (36 місяців) відповідно три року стажу вони зберігають, навіть при скасуванні допомоги по догляду до трьох років;

жінки, яким була призначена допомога при народженні на ПЕРШУ дитину до 30.06 року, яку вони отримували лише 24 місяці, їм продовжуть виплачувати ще 12 місяців допомогу по догляду, щоб і їм було збережено страховий стаж.

722 дня назад марина

выплата на ребенка до 6 лет

Выплаты по уходу за ребёнком до 3-х лет выплачиваются только до 3 лет! Если вы получите справку у лечащего врача о том что ребёнок нуждается в дополнительном уходе Вы сможете продлить свой отпуск до того срока, который сочтёт нужным врач, а выплаты выплачиваться уже не будут.
В центр занятости становятся только потому, что выплаты в этом случае немного выше и ставят на учёт до 30 недели.
Вы должны подать документы в орган социальной защиты по месту проживания на помощь как малообеспеченная семья. А после рожднения деток - подать на помощь как мать одиночка.
А при назначении помощи на деток до 3-х лет - подать на повышенную помощь по уходу до 3-х лет. Вам не могут отказать, уровень доходов у вас минимальные (если они вообще есть). Сложность только в собирании документов имея на руках трёх деток. Ещё вы станете многодетной мамой. Для многодетных мам законодательством предусмотрены льготы. Дальше приведу цитаты из законодательства и выписки из открытых информационных источников на украинском языке:

Пільги для багатодітних сімей ( згідно ч. 3 ст. 13 закону «Про охорону дитинства» ).

1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;

3) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Пільги дітям з багатодітних сімей ( згідно ч. 4 ст. 13 закону «Про охорону дитинства» ) :

1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України Про оздоровлення та відпочинок дітей (за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та інших джерел).

Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше (згідно ч.10 ст.19 закону «Про охорону дитинства»).

У Законі України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» передбачено принципово новий порядок призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, який грунтуватиметься на засадах комплексності та адресності, переглянуто контингент отримувачів цієї допомоги з урахуванням стану матеріального та побутового забезпечення сімей. На відміну від практики призначення допомог виходячи з мінімальної заробітної плати, введено новий показник – соціальну норму, що встановлюється Верховною Радою України одночасно із затвердженням Закону України «Про державний бюджет» на відповідний рік. Розмір допомоги визначається як різниця між соціальною нормою та середньомісячним сукупним доходом на кожного члена сім'ї. При визначенні розміру допомоги на дитину з багатодітної сім'ї та на дитину, що виховується одним із батьків, передбачено підвищення соціальної норми на відповідний відсоток.

Розмір допомоги визначається як різниця між соціальною нормою та середньомісячним сукупним доходом на кожного члена сім'ї за попередні три місяці.

Багатодітним сім'ям при визначенні розміру допомоги на третю і кожну наступну дитину соціальна норма підвищується на 20 відсотків.

Також багатодітні сім'ї мають ряд інших не менш важливих пільг. З питань пільгового забезпечення та звільнення від обов'язкових сплат сім'ям, які мають четверо та більше дітей, забезпечується 50 відсотків зниження плати за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах.

Сім'ям, що мають 3-х та більше неповнолітніх дітей, надається право безоплатної приватизації квартир (будинків) незалежно від розміру їх загальної площі (державного житлового фонду).

Багатодітні сім'ї користуються правом першочергового одержання житла особами – членами сім'ї, які перебувають на пільговому квартирному обліку.
Всі види державної допомоги сім'ям з дітьми, крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника).

Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, самостійно. Перелік документів можна отримати в органах соціального захисту населення за місцем проживання батьків. З собою потрібно мати паспорт, ідинтифікаційний код, свідоцтва про народження дітей та копії всіх цих документів. Заяви пишуться на місці по затвердженим зразкам. За наявності письмової заяви особи, яка претендує на призначення допомоги, але за станом здоров'я або з інших поважних причин не може самостійно зібрати необхідні документи, збір зазначених документів покладається на органи, що призначають допомогу.

Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, розглядаються органом, що призначає та здійснює виплату державної допомоги, протягом 10 днів з дня звернення.

Выплаты на детей от3 до 6-х лет в украине

В Украине,положено пособие на ребенка до 6 лет,на уровне прожиточного минимума,но правительство скрывает это от народа.Почему?очередное отмывание денег? или как это назвать?
кто то получает такое пособие? от 3 до 6 лет если вы не работаете, а ребёнок находтся в садике с 9:00 до 14:00 в группе короткого дня. на работу нигде не берут.

16 января 2013 в 13:23

Отвечать в темах на Cоветчице можно только зарегистрированным пользователям. Зарегистрируйтесь. а если Вы уже зарегистрированы — авторизируйтесь

Мнения, высказанные в этой теме, передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию администрации.

Источники: http://42yurista.com/qa/41945/, http://svitmam.ua/themes/vyplata-na-rebenka-do-6-let, http://sovet.kidstaff.com.ua/question-58224

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения